Zamknij okno Drukuj dokument

Nasze statystyki - lipiec 2019

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - LIPIEC 2019

Liczba przeprowadzonych interwencji: 462, w tym:

- Interwencje własne: 321
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 118
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 21
- Inne: 2

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 219 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 106
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 6
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 6
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 20
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 9

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 61.
W 84% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 6

Dokonywano zabezpieczeń: 7


- miejsca zdarzenia/niebezpiecznego miejsca: 7

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 158
- karę grzywny w drodze mandatu karnego:15
- wniosek do sądu o ukaranie: 66

Red. SM Lubań

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Stępień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zuzanna Stępień
Data wprowadzenia:2019-08-21 13:12:05
Opublikował:Zuzanna Stępień
Data publikacji:2019-08-21 13:14:20
Ostatnia zmiana:2019-08-21 13:14:30
Ilość wyświetleń:95