Zamknij okno Drukuj dokument

Nasze statystyki-luty 2019

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - LUTY 2019

Liczba przeprowadzonych interwencji: 357, w tym:

- Interwencje własne: 219
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 109
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 21
- Inne: 8

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 163 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 28
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 6
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 5
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 12
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 2

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 102.
W 63% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 14

Dokonywano zabezpieczeń: 29

- w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły": 20 
- miejsca zdarzenia/niebezpiecznego miejsca: 8
- imprezy imprezy sportowej: 1

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 103
- karę grzywny w drodze mandatu karnego: 20
- wniosek do sądu o ukaranie: 37

Red. SM Lubań

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Stępień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zuzanna Stępień
Data wprowadzenia:2019-03-06 09:03:13
Opublikował:Zuzanna Stępień
Data publikacji:2019-03-06 09:08:24
Ostatnia zmiana:2019-03-06 09:08:28
Ilość wyświetleń:185