Zamknij okno Drukuj dokument

Nasze statystyki - listopad 2018r.

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - LISTOPAD 2018

Liczba przeprowadzonych interwencji: 357, w tym:

- Interwencje własne: 260
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 76
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 17
- Inne: 4

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 209 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 66
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznego: 4
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 4
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 12
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 5

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 105.
W 92% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 2

Dokonywano zabezpieczeń: 46

- w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły": 41
- miejsca zdarzenia: 4
- niebezpiecznego miejsca: 1
- miejsca zdarzenia: 1
- imprezy kulturalno rozrywkowej: 1
- uroczystości i świąt państwowych oraz samorządowych: 1

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 156
- karę grzywny w drodze mandatu karnego: 18
- wniosek do sądu o ukaranie: 27

Red. SM Lubań

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Stępień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zuzanna Stępień
Data wprowadzenia:2018-12-05 11:00:55
Opublikował:Zuzanna Stępień
Data publikacji:2018-12-05 11:01:38
Ostatnia zmiana:2018-12-05 11:01:55
Ilość wyświetleń:95