Zamknij okno Drukuj dokument

Kompetencje Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu

1) organizowanie pracy Straży w sposób pozwalaj±cy na realizowanie ustawowych zadań zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami,

2) wyznaczanie zakresu obowiazków dla poszczególnych pracowników Straży,

3) dbanie o regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy przydatnej w pracy pracownikom Straży,

 4) reprezentowanie Straży na zewn±trz,

5) nadzór nad realizowaniem zadań kontroli zarz±dczej oraz bież±cej kontroli wewnętrznej,

6) dokonywanie przesunięć wewnętrznych w obsadzie na poszczególnych stanowiskach w Straży, maj±c na celu dobro służby i skuteczność w realizacji zadań,

7) wydawanie zarz±dzeń i poleceń służbowych,

8) nadzór nad prawidłowym, sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań,

9) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porz±dku pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów z zakresu BHP, p.poż. i innych,

10) informowanie Burmistrza Miasta o stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach zwiazanych z funkcjonowaniem Straży,

11) załatwianie spraw osobowych pracowników,

12) nadzór nad terminowym wyposażaniem pracowników w niezbędne sorty mundurowe i odpowiedni sprzęt służ±cy do realizacji zadań służbowych,

13) nadzór nad współprac± z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wykonywania ustawowych zadań Straży,

14) realizacja postanowień zawartych w porozumieniu o współpracy między Straż± Miejska, a Policji.

Komendant Straży Miejskiej w Lubaniu

Jan Baniak

tel: (75) 646 44 42

Metadane

Źródło informacji:Kamila Samerek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Samerek
Data wprowadzenia:2015-10-21 09:14:09
Opublikował:Kamila Samerek
Data publikacji:2015-10-21 09:25:04
Ostatnia zmiana:2015-10-21 09:30:09
Ilość wyświetleń:1339