Zamknij okno Drukuj dokument

Funkcje straży

ochronna – związana z utrzymywaniem porządku na terenie gminy,

porządkowa – egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną

przepisów prawa w zakresie czystości i porządku publicznego,

prewencyjna - stałe patrolowanie ulic i osiedli gminy oraz realizacja

zgłaszanych do straży interwencji w zakresie ochrony porządku publicznego,

profilaktyczna - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom

kryminogennym,

informacyjna – informowanie służb i instytucji o zaobserwowanych

zagrożeniach, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach

występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji,

społeczno-administracyjna - współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i

porządku publicznego z zainteresowanymi organami państwowymi,

samorządowymi i organizacjami społecznymi,

integrująca społeczności lokalne - poprzez udział w imprezach sportowych,

kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę, organizacje

społeczne, szkoły, straż gminną(miejską),

Metadane

Źródło informacji:Kamila Samerek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Samerek
Data wprowadzenia:2013-12-12 12:52:27
Opublikował:Kamila Samerek
Data publikacji:2013-12-12 12:53:37
Ostatnia zmiana:2013-12-12 12:53:46
Ilość wyświetleń:2631